Aktualności, Wyróżnione

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Zwyczajnym Członków Stowarzyszenia w dniu 28.09.2022 r o godz. 11.00

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju

zawiadamia

o zwołaniu Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków, które odbędzie się

w dniu 28 września 2022 roku o godz. 11:00 Hotelu Mościcki, ul. Nadpiliczna 2, 97-215 Spała

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków:

28 września 2022 r. godz. 11.00

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków Stowarzyszenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania decyzji.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ze swojej działalności za 2021 r. z oceną działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2021 r.
 7. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 8. Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 r.
 11. Podjęcie uchwał ws. udzielenia absolutoriom Członkom Zarządu Stowarzyszenia za 2021 r.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu.