Ogólnopolskie Stowarzyszenie Regionalnych Funduszy Rozwoju

Adres siedziby
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

E-mail
biuro@osrfr.org

NIP: 5252812102
REGON: 385301967
KRS: 0000822260
Numer konta bankowego: PKO BP S.A.
92 1020 5226 0000 6802 0665 7565

Biura funduszy

Wielkopolski
Fundusz Rozwoju

+48 61 671 71 71 wfr@wfr.org.pl

Dolnośląski
Fundusz Rozwoju

+48 71 736 06 20 biuro@dfr.org.pl

Kujawsko-Pomorski
Fundusz Rozwoju

+48 56 475 63 00 biuro@kpfr.pl

Pomorski
Fundusz Rozwoju

+48 58 58 58 950 biuro@pfr.pomorskie.eu

Zachodniopomorski
Fundusz Rozwoju

+48 91 432 93 21 zarzad@zarr.com.pl

Śląski
Fundusz Rozwoju

+48 798 743 073 kontakt@sfr-slaskie.pl

Małopolski
Fundusz Rozwoju

+48 515 813 553 biuro@mfr.com.pl

Regionalny Fundusz Rozwoju
Województwa Łódzkiego

+48 42 233 79 40 biuro@rfrwl.pl

Podlaski
Fundusz Rozwoju

+48 85 687 10 62 biuro@pfr.gov.pl

Świętokrzyski
Fundusz Rozwoju

+48 41 36 00 280 sekretariat@sfr-kielce.pl

Lubelski Regionalny
Fundusz Rozwoju

+48 81 470 73 39 biuro@lrfr-lubelskie.pl

Mazowiecki Regionalny
Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

+48 22 890 13 10 sekretariat@pozyczkimazowieckie.pl