Podlaski
Fundusz Rozwoju
Sp. z o.o.

Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. istnieje od 25 listopada 2004r.(wcześniej jako  Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.). Jest spółką samorządową i ma za zadanie oferować instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP na Podlasiu.

Spółka działa pod firmą Podlaski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Może też używać skrótu firmy: PFR Sp. z o.o. Jej siedzibą jest Łomża,  ul. Generała Władysława Sikorskiego 166 lok. 1.11. Spółka działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 765 000,00 zł (100% – udziałów). Województwo Podlaskie posiada 1530 udziałów Spółki Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki.

Celem działalności Funduszu jest zarządzanie środkami finansowymi w obszarze wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności poprzez ułatwienie dostępu do finansowania. Naszym zadaniem jest również wzmocnienie aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych z Podlasia, poprzez wzmocnienie ich pozycji, zwiększenie konkurencyjności i rozwijanie działalności gospodarczej. Zdywersyfikowany system Instrumentów Finansowych pomaga firmom w uzyskaniu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności gospodarczej oraz, co istotne, jest dostępny dla całego obszaru województwa podlaskiego. Spółka jako fundusz pożyczkowy udziela pożyczek dla firm oferując pożyczkę obrotową, eksportową i na nieruchomość. Do dnia 31 grudnia 2020r. oferujemy również pożyczkę antykryzysową.

Przedsiębiorca ubiegający się o finansowanie musi posiadać  siedzibę  lub oddział na terenie województwa podlaskiego.

Dostępne produkty finansowe

 • Od 10.000,00 zł. do 500.000,00 zł.
 • Okres spłaty: do 6 lat
 • Cel: finansowanie  bieżącej działalności gospodarczej

 • Od 10.000,00zł. do 500.000,00 zł.
 • Okres spłaty: do 6 lat
 • Cel: wsparcie eksportu

 • Od 10.000,00 zł. do 500.000,00 zł.
 • Okres spłaty: do 15 lat
 • Cel: zakup, budowa, modernizacja nieruchomości.

 • Kwota ustalana indywidualnie
 • Okres spłaty: do 6 lat
 • Cel: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Pożyczka jest oferowana Przedsiębiorcom do dnia 31 grudnia 2020r.