Zarząd

Marek Ignor

Prezes Zarządu

Kamila Radziecka

Członek Zarządu

Jarosław Kała

Członek Zarządu

Robert Michalski

Członek Zarządu

Hubert Zobel

Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

Krzysztof Staszewski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wojciech Marcinkiewicz

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Sławomir Koprowski

Członek Komisji Rewizyjnej