Zarząd

Marek Ignor

Prezes Zarządu

Kamila Radziecka

Członek Zarządu

Jarosław Kała

Członek Zarządu

Wojciech Marcinkiewicz

Członek Zarządu

Krzysztof Staszewski

Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

Paweł Kaczor

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marcin Wilk

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Sławomir Koprowski

Członek Komisji Rewizyjnej