Zarząd

dr Marek Ignor

Prezes Zarządu

Kamila Radziecka

Członek Zarządu

Wojciech Marcinkiewicz

Członek Zarządu

Krzysztof Staszewski

Członek Zarządu

Artur Duda

Członek Zarządu

dr Maciej Wejman

Członek Zarządu

dr Magdalena Pronobis

Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

Paweł Kaczor

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marcin Wilk

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Karolina Dera-Szymańska

Członek Komisji Rewizyjnej

Justyna Harenza

Członek Komisji Rewizyjnej

Marta Czarnecka

Członek Komisji Rewizyjnej

Rafał Langiewicz

Członek Komisji Rewizyjnej