Śląski
Fundusz Rozwoju
Sp. z o.o.

Śląski Fundusz Rozwoju jest wyspecjalizowaną regionalną instytucją finansową, której celem jest zbudowanie na Śląsku trwałego wieloletniego sytemu finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w regionie. W praktyce Spółka ma za zadanie organizować programy wsparcia dla śląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty kapitałowe, a także poręczenia kredytów, leasingów, transakcji faktoringowych i wadialnych. W ramach realizowanego przez SFR zadania, śląscy przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji nowoczesne produkty finansowe dopasowane do inteligentnych specjalizacji województwa. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój śląskiej gospodarki.

Tworzenie instrumentów finansowych, których celem jest inwestowanie w wiedzę i technologie we współpracy z instytucjami finansowymi i pośrednikami finansowymi. Grupą docelową i odbiorcami produktów finansowych są firmy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Zadaniem SFR jest organizować programy wsparcia dla śląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, instrumenty kapitałowe, a także poręczenia kredytów, leasingów, transakcji faktoringowych i wadialnych. Poręczenia będzie udzielał pośrednik po jego wyborze w ramach linii reporęczenia). W ramach realizowanego przez SFR zadania, śląscy przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji nowoczesne produkty finansowe dopasowane do inteligentnych specjalizacji województwa. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój śląskiej gospodarki.

Dostępne produkty finansowe:

  • Do 1 mln zł
  • Okres spłaty: 10 lat
  • Wnioskodawca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek w okresie inwestycji, nie dłużej jednak niż w okresie 1,5 roku
  • Przeznaczenie dla MŚP prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego.

  • Do 1 mln
  • Okres spłaty 84 miesiące
  • Przeznaczenie dla MŚP prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego.