Aktualności, Wyróżnione

Podsumowanie konferencji Regionalnych Funduszy Rozwoju 2-3.06.2022 r.

W 2-3.06.2022 r. w Spale odbyła się konferencja Regionalnych Funduszy Rozwoju.

Podczas dwóch dni obrad dyskutowano m.in. o wyzwaniach gospodarczych w regionach w kontekście możliwych do podjęcia działań przez RFR-y. W tym kontekście, w dyskusji, nie bez znaczenia były aktualne uwarunkowania podażowe i ekonomiczne oferty sektora finansowego.

Kolejnym z omówionych obszarów była strategia rozwoju

Dodatkowo zaproszeni przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zaprezentowali założenia programu InvestEU, jako nowego rozwiązania w postaci gwarancji UE na akcję kredytową prowadzoną przez sektor finansowy.

 

Partner wydarzenia: