Aktualności, Wyróżnione

Podsumowanie konferencji Regionalnych Funduszy Rozwoju.

W dniach 28-29 września 2022 roku w Spale odbyła się konferencja Regionalnych Funduszy Rozwoju.

Podczas dwudniowego spotkania zostało omówione wiele zagadnień dotyczących m.in.: bieżących wyzwań gospodarczych, aktualnej sytuacji i wyzwań na rynku finansowym, kwestii zarządczych i planów RFR-ów.

Ważnym elementem dyskusji była przedstawiona przez przedstawiciela Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej informacja na temat działań i planów dotyczących wdrażania instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2021-2027.

Innym istotnym tematem dyskusji dotyczącej przyszłości gospodarczej, zarówno dla sektora finansowego jak i regionów, była koncepcja zrównoważonego rozwoju (zrównoważonych finansów).