Aktualności

Opracowanie rekomendacji dotyczących pomocy przedsiębiorcom, w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

Od 10.03.2020 r. trwają intensywne prace członków Stowarzyszenia w zakresie opracowania rekomendacji legislacyjnych, wdrożeniowych i produktowych dotyczących pomocy przedsiębiorstwom, które narażone są na negatywne skutki epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV. Stowarzyszenie wypracowuje wiele rozwiązań, które są przekazywane między innymi do Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.