Aktualności

Opracowanie założeń i rekomendacji w zakresie „Pożyczki płynnościowej”

Epidemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 spowodowała poważne zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki, czego pierwszym następstwem są problemy z płynnością finansową przedsiębiorstw, szczególnie w sektorze MŚP. Niezbędne jest podjęcie przez Fundusze działań polegających na wsparciu przedsiębiorców poprzez produkty finansowe o charakterze płynnościowym. W związku z tym, wypracowano wspólne strategiczne założenia dla „Pożyczki płynnościowej” i aktualnie trwają prace nad jej wdrożeniem w poszczególnych regionach.