Aktualności

Posiedzenie Walnego Zebrania oraz Zarządu Stowarzyszenia

W dniu 28.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu Stowarzyszenia. Podjęto szereg decyzji organizacyjnych i formalnych, jednak przede wszystkim omawiano plany działalności Stowarzyszenia.