Aktualności

Fundusze Pożyczkowe w Polsce – kierunki rozwoju.

W dniu 21.05.2021 odbyła się wspólna wideokonferencja zarządów: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju i Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych.

Podczas spotkania przedstawiciele OSRFR przedstawili aktualny stan rozwoju Regionalnych Funduszy Rozwoju w Polsce. Omówiono wyzwania i perspektywy finansowe dotyczące działalności RFR-ów.

Przedstawiciele Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych omówili wyzwania jakie stoją przed Funduszami Pożyczkowymi w kolejnych latach. Jednym z postulatów Związku jest zestandaryzowanie procesów wdrożeniowych stosowanych w poszczególnych Regionalnych Funduszach Rozwoju.

Zarządy obu organizacji umówiły się na stałą współpracę i wymianę informacji.