Aktualności

Europejski Bank Inwestycyjny zainteresowany współpracą z Regionalnymi Funduszami Rozwoju.

Europejski Bank Inwestycyjny przedstawił Regionalnym Funduszom Rozwoju możliwość finansowania dwóch dedykowanych produktów finansowych.

Na bazie wypracowanych we współpracy ze Stowarzyszaniem potrzeb, Europejski Bank Inwestycyjny przedstawił dwie linie finansowe dedykowane Regionalnym Funduszom Rozwoju w postaci:

– pożyczek dla MŚP po pandemii COVID-19,
– pożyczek “rewitalizacyjnych” dotyczących obszarów miejskich.

Aktualnie trwają prace nad szczegółami podjęcia ewentualnej współpracy.