Aktualności

Dyskusja dotycząca wyzwań i działalności Funduszy Poręczeniowych w Polsce.

W dniu 27.05.2021 odbyła się wspólna wideokonferencja zarządów: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju i Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych.

Podczas spotkania przedstawiciele OSRFR przedstawili aktualny stan rozwoju Regionalnych Funduszy Rozwoju w Polsce. Omówiono wyzwania i perspektywy finansowe dotyczące działalności RFR-ów.

Przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych wskazywali na główne obszary swoich aktywności oraz omówili wyzwania jakie stoją przed Funduszami Poręczeniowymi.

Zarządy obu organizacji umówiły się na stałą współpracę i wymianę informacji.

Kolejne spotkanie ma dotyczyć umówienia tworzonego przez KSFP raportu rocznego za 2020.