Aktualności, Wyróżnione

Dwa artykuły dot. RFRów w ramach e-publikacji pt. Regiony motorem drugiej fali modernizacji Polski ?

Zapraszamy do lektury e-publikacji Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową pt. Regiony motorem drugiej fali modernizacji Polski ?

https://www.kongresobywatelski.pl/wp-content/uploads/2023/07/pomorski_thinkletter-2-2023.pdf

Publikacja powstała w związku z 25-leciem samorządności regionalnej i może stanowić bazę do dyskusji nad dalszą rolą regionów w rozwoju Polski.

W ramach ponad 40 zróżnicowanych opracowań podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania:

  • Dlaczego regiony są kluczem do drugiej fali modernizacji Polski?
  • Jak połączyć zieloną transformację z transformacją instytucjonalno-kulturową?
  • Jak budować siłę kapitałową regionów?
  • Nowa geografia rozwoju regionalnego – jakie siły napędowe i kierunki?
  • Dlaczego musimy połączyć planowanie przestrzenne z rozwojem gospodarczym?

W publikacji w ramach rozdziału pt. Jak budować siłę kapitałową regionów ? przygotowano dwa artykuły dotyczące Regionalnych Funduszy Rozwoju.

Po co nam siła kapitałowa regionów ?

Autorstwa dr Marka Ignora – Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju

Siła kapitału regionalnego – pomorskie doświadczenia.

Autorstwa dr Magdaleny Pronobis – Wiceprezeska Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.