Aktualności, Wyróżnione

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Nadzwyczajnym Członków Stowarzyszenia w dniu 8.01.2024 r. o godz. 12.30.

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
„Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju” 

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju

zawiadamia

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebraniu Członków, które odbędzie się

w dniu 8 stycznia 2024 roku o godz. 12.30

w CUKROWNIA ŻNIN

ul. Klemensa Janickiego 1, 88-400 ŻNIN 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

8 stycznia 2024 r. godz.12.30

  • Otwarcie obrad Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków Stowarzyszenia.
  • Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków Stowarzyszenia.
  • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania decyzji.
  • Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  • Podjęcie uchwały ws ustalenia wysokości i terminów płatności składki członkowskiej dla członka wspierającego.
  • Podjęcie uchwały ws zmian w Statucie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju.
  • Sprawy różne.
  • Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu.