Aktualności, Wyróżnione

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Zwyczajnym Członków Stowarzyszenia w dniu 14.06.2023 r. o godz. 17.30.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Zwyczajnym Członków Stowarzyszenia
„Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju”

 

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju

zawiadamia

o zwołaniu Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków, które odbędzie się

w dniu 14 czerwca 2023 roku o godz. 17.30

Hotel Vienna House by Wyndham Andel’s Łódź

Ogrodowa 17, 91-065 Łódź

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków:

14 czerwca 2023 r. godz. 17.30

 • Otwarcie obrad Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków Stowarzyszenia.
 • Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków Stowarzyszenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania decyzji.
 • Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 • Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ze swojej działalności za 2022 r. z oceną działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2022 r.
 • Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 • Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2022 r.
 • Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2022 r.
 • Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 r.
 • Podjęcie uchwał ws. udzielenia absolutoriom Członkom Zarządu Stowarzyszenia za 2022 r.
 • Wybór uzupełniający skład Zarządu Stowarzyszenia.
 • Wybór uzupełniający skład Komisji Rewizyjnej.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu.