Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków, które odbędzie się w dniu 1 lutego 2021 r. o godz. 12.00 w Warszawie.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków, które odbędzie się w dniu 1 lutego 2021 roku o godzinie 12.00 w Warszawie, ul. Górskiego 9 w Kancelarii prawnej K. Rożko i Wspólnicy.

Porządek obrad Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków:

 1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania decyzji.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały ws ustalenia wysokości i terminów płatności składki członkowskiej dla członka zwyczajnego.
 6. Podjęcie uchwały ws ustalenia wysokości i terminów płatności składki członkowskiej dla członka wspierającego.
 7. Informacja Prezesa Zarządu nt. złożonych rezygnacji ze składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Zarządu.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.