Aktualności

Wideokonferencja nt. Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

W dniu 18.03.2021 r. odbyła się wideokonferencja członków Stowarzyszenia z przedstawicielami Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej nt. Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG).

Europejski  Fundusz Gwarancyjny jest najnowszą inicjatywą wsparcia przedsiębiorstw przygotowaną przez Komisję Europejską oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego w odpowiedzi na gospodarcze skutki COVID-19. Celem EFG jest zapewnienie finansowania płynnościowego europejskim przedsiębiorcom zagrożonym skutkami epidemii, ze szczególnym uwzględnieniem  sektora MŚP. Wsparcie ma charakter zwrotny i może być oferowane przez banki i inne instytucje finansowe.

Podczas spotkania przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego przekazali informacje o zakresie oferowanego wsparcia oraz zasadach i warunkach współpracy Europejskim Funduszem Inwestycyjnym z sektorem instytucji finansowych.