Aktualności, Wyróżnione

UWAGA! Ruszają studia podyplomowe pt. „Instytucje i instrumenty finansowe w politykach rozwoju regionów” – SGH i OSRFR.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Regionalnych Funduszy Rozwoju uruchomiła wyjątkowe studia podyplomowe.

 

Opis studiów

Studia Podyplomowe Instytucje i Instrumenty Finansowe w Politykach Rozwoju Regionów przygotowują słuchaczy do planowania i wdrażania instrumentów finansowych w regionach, tworzenia ram instytucjonalnych, a także rozwoju regionalnych instytucji finansowych oraz nadzoru nad nimi.

Rekrutacja i organizacja

 • Rekrutacja na pierwszą edycję studiów rozpocznie się w kwietniu 2023 r.
 • Pierwsze zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 r.
 • Studia będą trwały dwa semestry i zakończą się latem 2024 r.
 • Studia będą się odbywały w formule stacjonarnej. Przewidujemy jedenaście zjazdów sobotnio-niedzielnych (po 14-16 godzin wykładowych na zjazd).

Atuty studiów:

 • Partnerstwo merytoryczne – unikalne partnerstwo SGH i OSRFR.
 • Kompleksowy program – zagadnienia prawne, tworzenie i wdrażanie instrumentów finansowych, problematyka zarządzania i rozwoju regionalnych instytucji finansowych oraz nadzór nad nimi i wiele innych.
 • Rozwój kompetencji – ukończenie studiów otwiera drogę do pracy m.in. w instytucjach finansowych.

Dlaczego warto?

 • Studia Podyplomowe Instytucje i Instrumenty Finansowe w Politykach Rozwoju Regionów pozwolą na zrozumienie zasad funkcjonowania regionalnych instytucji finansowych oraz ich roli w polityce rozwoju, a także zasad funkcjonowania pośredników finansowych – zarówno publicznych jak i prywatnych (komercyjnych).
 • Dzięki studiom słuchacze nabędą umiejętności programowania i realizacji polityki rozwoju regionalnego z wykorzystaniem instrumentów i instytucji finansowych, w tym umiejętności tworzenia strategii inwestycyjnych dla regionalnych instytucji finansowych.
 • Słuchacze nabędą także umiejętności planowania, organizowania i kontrolowania procesów charakterystycznych dla instytucji finansowej (RFR), a w szczególności poznają praktyczne zasady projektowania i wdrażania instrumentów finansowych oraz sprzedaży i monitorowania instrumentów finansowych.
 • Wśród wykładowców są najwyższej klasy specjaliści, w tym nauczyciele akademiccy, a także praktycy wywodzący się z Regionalnych Funduszy Rozwoju i innych instytucji finansowych. Ich wiedza i doświadczenie są gwarancją jakości naszej oferty.

Czy dla mnie

Studia Podyplomowe Instytucje i Instrumenty Finansowe w Politykach Rozwoju Regionów skierowane są do kadry menedżerskiej i pracowników instytucji finansowych, samorządów oraz innych osób zainteresowanych wykorzystaniem instrumentów i instytucji finansowych w politykach rozwoju regionów.

W szczególności są to:

 • pracownicy Regionalnych Funduszy Rozwoju,
 • pracownicy funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, a także innych instytucji finansowych,
 • pracownicy samorządów województw zaangażowanych w planowanie, wdrażanie i nadzór nad wykorzystaniem instrumentów finansowych w polityce rozwoju regionu,
 • absolwenci studiów i inne osoby zainteresowane pracą w instytucjach finansowych, pragnące nabyć praktyczne umiejętności tworzenia i wdrażania instrumentów finansowych.

Program

 1. Instrumenty i instytucje finansowe w politykach rozwoju (8 godzin)
 2. System finansowy, pośrednictwo finansowe i instrumenty finansowe (wykłady – 18 godzin)
 3. Regionalne systemy i instytucje finansowe (wykłady – 32 godziny)
 4. Programowanie i realizacja rozwoju regionalnego przez samorządy województw w zakresie finansowania zwrotnego za pomocą Regionalnych Funduszy Rozwoju – RFR (wykłady – 8 godzin)
 5. Strategie inwestycyjne dla finansowania zwrotnego (16 godzin, w tym: wykłady – 8 godzin; warsztaty – 8 godzin)
 6. Zarządzanie instytucją finansową ze szczególnym uwzględnieniem RFR (24 godziny, w tym: wykłady – 6 godzin; warsztaty – 16 godzin)
 7. Projektowanie instrumentów finansowych (16 godzin, w tym: wykłady – 8 godzin; warsztaty – 8 godzin).
 8. Wdrażanie instrumentów finansowych (24 godziny, w tym: wykłady – 8 godzin; warsztaty – 16 godzin)
 9. Warsztaty strategiczne (22 godziny, w tym: wykłady 8 godzin; warsztaty – 14 godzin)

Wykładowcy

Wykładowcami na Studiach Podyplomowych Instytucje i Instrumenty Finansowe w Politykach Rozwoju Regionów są doświadczeni nauczyciele akademiccy najlepszych polskich uczelni, a także praktycy wywodzący się z Regionalnych Funduszy Rozwoju i innych instytucji finansowych. Ich wiedza i doświadczenie są gwarancją jakości naszej oferty.

Rekomendacje

OSRFR

Studia Podyplomowe Instytucje i Instrumenty Finansowe w Politykach Rozwoju Regionów to wspólny projekt OSRFR i SGH. Oferujemy unikalny w Polsce program nauczania, dzięki któremu słuchacze zdobędą wiedzę, jak tworzyć instrumenty finansowe i udostępniać je klientom, jak rozwijać regionalne instytucje finansowe lub nadzorować ich działalność, a także jak tworzyć i wdrażać strategie inwestycyjne ukierunkowane na realizację celów polityki rozwoju regionów. Zapraszam do udziału.

dr Marek Ignor, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju

SGH

Studia Podyplomowe Instytucje i Instrumenty Finansowe w Politykach Rozwoju Regionów dotyczą jednego z najciekawszych procesów jaki od kilku lat rozwija się na styku polityki regionalnej i rynku finansowego, a jest nim coraz częstsze wykorzystanie finansowania zwrotnego w polityce rozwoju województw oraz powstanie sieci Regionalnych Funduszy Rozwoju.

dr hab. prof. SGH Mariusz-Jan Radło, Kierownik SP Instytucje i instrumenty finansowe w politykach rozwoju regionów, SGH

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8900 zł (możliwe dwie równe raty: I rata płatna przy zapisie na studia, II rata płatna do 31 stycznia 2024 r.).

Pracownikom RFR zrzeszonym w OSRFR przysługuje rabat w wysokości 10% opłaty za całość studiów.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne.

Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa oraz certyfikatu ukończenia studiów.

Kontakt

SEKRETARZ STUDIÓW

Katarzyna Faber

tel. 22 564 9370

e-mail: katarzyna.faber@sgh.waw.pl

REKRUTACJA:

Karolina Nivette

tel. 22 564 9349

e-mail: karolina.nivette@sgh.waw.pl

Więcej na:

https://www.sgh.waw.pl/spiif