Aktualności, Wyróżnione

Konferencja dotycząca instrumentów finansowych. 13-14.04.2023 r. w Poznaniu.

W dniach 13-14 kwietnia 2023 r. w Poznaniu odbędzie się zamknięta konferencja pt. “Instrumenty finansowe. Znaczenie i potencjał wsparcia zwrotnego w (zrównoważonym) rozwoju regionów”

Podczas konferencji przedstawiciele samorządów województw, regionalnych funduszy rozwoju, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wielu innych instytucji, będą dyskutować o wyzwaniach jakie niesie za sobą rozwój regionalny w kontekście finansowania zwrotnego.