Aktualności

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Zwyczajnym Członków Stowarzyszenia w dniach 16-17.09.2021 r. w Warszawie.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków, które odbędzie się w dniach 16 września 2021 roku o godz. 17:00 (część pierwsza) i 17 września 2021 roku o godz. 10:30 (część druga) w REGENT WARSAW HOTEL, ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa.

Porządek obrad Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków:

Dzień pierwszy: 16 września 2021 r. godz. 17.00

1) Otwarcie obrad Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków Stowarzyszenia.
2) Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków Stowarzyszenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania decyzji.
4) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy.
6) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ze swojej działalności za pierwszy wraz z oceną działalności Zarządu Stowarzyszenia za pierwszy rok obrotowy.
7) Dyskusja.
8) Zarządzenie przerwy do dnia 17 września 2021 r. do godz. 10:30.

Dzień drugi: 17 września 2021 r. godz. 10.30

9) Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
10) Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za pierwszy rok obrotowy.
11) Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za pierwszy rok obrotowy.
12) Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 r.
13) Podjęcie uchwał ws. udzielenia absolutoriom Członkom Zarządu Stowarzyszenia.
14) Sprawy różne.
15) Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków.