Aktualności, Wyróżnione

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Zwyczajnym Członków Stowarzyszenia w dniu 21.05.2024 r. o godz. 13.00.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Zwyczajnym Członków Stowarzyszenia
„Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju” 

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju

zawiadamia

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebraniu Członków, które odbędzie się

w dniu 21 maja 2024 roku o godz. 13.00

Novotel Warszawa Centrum

ul. Marszałkowska 94/98, 00-510 Warszawa

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

21 maja 2024 r. godz.13.00

 • Otwarcie obrad Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków Stowarzyszenia.
 • Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków Stowarzyszenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania decyzji.
 • Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 • Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ze swojej działalności za 2023 r. z oceną działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2023 r.
 • Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 • Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2023 r.
 • Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2023 r.
 • Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 r.
 • Podjęcie uchwał ws. udzielenia absolutoriom Członkom Zarządu Stowarzyszenia za 2023 r.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju

serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu.