Zobacz video o OSRFR– wspieramy działania na rzecz rozwoju regionalnego w Polsce