Aktualności

Regionalne Fundusze Rozwoju: wspólne cele, wspólne działanie.

Regionalne Fundusze Rozwoju to instytucje powstałe m.in. dzięki akumulacji środków zwracanych z programów unijnych (np. takich jak JEREMIE i JESSICA, jak i innych realizowanych w formie zwrotnej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych). Obecnie fundusze te działają już w 11 województwach (wielkopolskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, podlaskie, łódzkie i opolskie). Ich główną rolą jest wspieranie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez oferowanie zwrotnych instrumentów finansowych, m.in. pożyczek, gwarancji i poręczeń oraz inwestycji kapitałowych, w tym instrumentów dedykowanych (np. pożyczek „płynnościowych”) dla firm w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Regionalnych Funduszy Rozwoju zrzesza dziesięć takich instytucji działających w całej Polsce.

Więcej o działalności Stowarzyszenia można przeczytać w serwisie Business Insider: https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/regionalne-fundusze-rozwoju-wspolne-cele-wspolne-dzialanie/z04bk85
oraz w Serwisie Samorządowym PAP:
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/regionalne-fundusze-rozwoju-wspolne-cele-wspolne-dzialanie

Zapraszamy do lektury!