Aktualności, Wyróżnione

Podsumowanie dwudniowego spotkania Regionalnych Funduszu Rozwoju.

W dniach 16-17.09.2021 r. w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasową działalność Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju połączone z Walnym Zebraniem Zwyczajnym Członków Stowarzyszenia.

Wydarzenie uświetniła obecność Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich, który między innymi omówił szczególną rolę sektora finansowego w rozwoju gospodarczym oraz zaproponował możliwe obszary współpracy Związku Banków Polskich z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Regionalnych Funduszy Rozwoju.

Marek Ignor, prezes Stowarzyszenia, podkreślał że działania Regionalnych Funduszy Rozwoju powinny być komplementarne względem sektora bankowego, a współpraca ma służyć powstawaniu efektów synergii na rynku finansowania przedsiębiorstw sektora MŚP.

Kolejnym elementem dyskusji o rozwoju gospodarczym była rola Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej w kolejnych latach. Ofertę dla instytucji finansowych, które będą tworzyły warunki finansowania polskich przedsiębiorstw poprzez programy unijne omówił Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Podczas dwudniowego wydarzenia Członkowie Stowarzyszenia dyskutowali o podejmowanych inicjatywach i działaniach, a także o planach Stowarzyszenia oraz ważnych dla Regionach Funduszy Rozwoju wyzwaniach.

 

Partner wydarzenia: