Aktualności, Wyróżnione

Wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

W dniu 2.03.2022 roku podczas Walnego Zebraniu Członków Stowarzyszenia dokonano wyboru Zarządu na nową kadencję oraz uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej.

  Zarząd
1 MAREK IGNOR Prezes Zarządu
2 KAMILA RADZIECKA Członek Zarządu
3 JAROSŁAW KAŁA Członek Zarządu
4 KRZYSZTOF STASZEWSKI Członek Zarządu
5 WOJCIECH MARCINKIEWICZ Członek Zarządu
6 ARTUR DUDA Członek Zarządu
7 MACIEJ WEJMAN Członek Zarządu
  Komisja Rewizyjna  
1 PAWEŁ KACZOR Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2 MARCIN WILK Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3 KAROLINA DERA-SZYMAŃSKA Członek Komisji Rewizyjnej
4 MAGDALENA PRONOBIS Członek Komisji Rewizyjnej
5 JUSTYNA HARENZA Członek Komisji Rewizyjnej
6 MARTA CZARNECKA Członek Komisji Rewizyjnej
7 RAFAŁ LANGIEWICZ Członek Komisji Rewizyjnej