Mazowiecki
Regionalny Fundusz
Pożyczkowy Sp. z o.o.

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie to spółka powołana w 2004 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego celem wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa mazowieckiego. Główna działalność Funduszu opiera się na udzielaniu niskooprocentowanych pożyczek na preferencyjnych warunkach, wolnych od prowizji i dodatkowych opłat. Fundusz wspiera lokalny biznes szeroką ofertą finansowania na inwestycje takie jak m. in. zakup lub remont nieruchomości, inwestycja w środki trwałe lub bieżącą działalność obrotową firmy, wprowadzanie na rynek nowych produktów, czy wdrażanie innowacji. Oferta skierowana jest do firm istniejących, jak i tych, które dopiero planują założyć działalność gospodarczą. Fundusz od początku swojego istnienia aktywnie działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na Mazowszu włączając się w inicjatywy takie jak konferencje, spotkania networkingowe, konsultacje dla przedsiębiorców, a także programy akceleracyjne dla startupów. To co wyróżnia Fundusz, to partnerskie podejście do Klienta oraz wsparcie w takcie całego procesu udzielania i rozliczania pożyczki. Fundusze pochodzą ze środków Unii Europejskiej w dyspozycji Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wszystkie dochody przeznaczone są na zwiększanie środków na nowe pożyczki.

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. jest członkiem m. in. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju, Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych oraz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W skład zespołu Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. wchodzi 20 specjalistów z dziedzin finansów i bankowości, ekonomii, wsparcia unijnego, analityki i nie tylko. Siedziba Funduszu znajduje się w Warszawie przy al. Niepodległości 58.

– wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie mazowieckim

– udzielanie preferencyjnego finansowania na przejrzystych warunkach

– działania na rzecz wzrostu inwestycji na Mazowszu

– prowadzenie działań informacyjnych, mających na celu ułatwienie dostępu do finansowania

– wsparcie przedsiębiorców w procesie ubiegania się i rozliczania pożyczki

Ze środków Funduszu mogą skorzystać mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego. Szczegóły dotyczące aktualnej oferty znajdują się na stronie internetowej www.pozyczkimazowieckie.pl

Dostępne produkty finansowe:

 • Na zakup lub remont nieruchomości, sfinansowanie wydatków związanych z procesem inwestycyjnym w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opłat z tytułu pozwoleń, zgód lub opinii, kosztów nadzoru, podatków, przystosowanie nieruchomości do potrzeb rozwoju działalności gospodarczej (budowa, inne roboty budowlane, prace konserwatorskie lub restauratorskie).
 • Kwota do 2.5 mln zł
 • Okres spłaty do 10 lat
 • Karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy
 • Wymagany wkład własny – min. 10%
 • Oprocentowanie stałe lub zmienne, zależne od stopy referencyjnej Komisji Europejskiej
 • Prowizja – 0%

 • Pożyczka skierowana jest do osób, które planują rozpocząć lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego i szukają atrakcyjnego finansowania. Oprocentowanie pożyczki jest stałe równe stopie referencyjnej Komisji Europejskiej w całym okresie spłaty. Otrzymane środki mogą zostać przeznaczone na finansowanie inwestycji w rozwój i majątek trwały Firmy. Środki mogą być również przeznaczone na inwestycje prowadzące do wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływające na rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększające skalę ich działalności oraz zasięgu oferty w ramach nowych rynków zbytu. Szeroki katalog przedsięwzięć, które możemy sfinansować pozwoli kompleksowo wesprzeć rozwój Twojego Biznesu.
 • Kwota do 500 tys zł
 • Okres spłaty do 5 lat
 • Karencja w spłacie kapitału – do 9 miesięcy
 • Oprocentowanie stałe lub zmienne równe stopie referencyjnej Komisji Europejskiej