Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

Zapraszamy do współpracy, zarówno w charakterze Członka Zwyczajnego (osoby fizyczne) jak i Członka Wspierającego (podmioty).

W tym celu, proszę zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia.

Jeżeli zechcą Państwo przystąpić do Stowarzyszenia, proszę wypełnić deklarację i przesłać na adres siedziby lub e-mail: biuro@osrfr.org